داستان صوتی
کتاب رایگان
کتاب صوتی سلیمان در وادی مورچگان
شناسه پست: 1302
بازدید: 303
  • شکریان «سلیمان نبی» در راه زیارت خانه خدا به وادی مورچگان می رسند. «حِضر بزرگ جنیان» که در خدمت «سلیمان نبی» است، خبر می آورد که «هدهد»، بی رخصت پیامبر، از حلقه یاران جدا شده است…. حضرت «سلیمان نبی» عقاب را برای یافتن هدهد می فرستد و عقاب با چشمان تیزبین و پنجه های قوی خویش هدهد را می یابد و برای محاکمه به نزد سلیمان می آورد. هدهد در دفاع از خویش نقل می کند که در جست وجوی آب به سرزمینی رسیده که مردمانش مشرک بوده و با وجود نعمت بسیار، خورشید را پرستش می کردند. سلیمان از شنیدن اینکه در سیطره حکومت الهی او هنوز مشرکانی یافت می شوند، به خشم می آید و دستور می دهد تا صدراعظم خود «آصف بن برخیا»، مقدمات جنگ با مشرکان را فراهم آورد….

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای