رسانه اینترنتی دیدوشنو

مهارت ارتباطی

شش قدم تا پرورش هوش هیجانی

6 قدم تا پرورش هوش هیجانی علم روانشناسی امروزه هوش هیجانی را مولفه‌ای بسیار حیاتی در موفقیت افراد می‌داند.پرورش هوش هیجانی به روش‌های گوناگون امکان‌پذیره، از جمله آن می‌توان به خودارزیابی، مسئولیت‌پذیری و دوراندیشی پیش ادامه مطلب